30.05.2008 BVR wijz. BVR inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
231790
essentie
Wegens de omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (door het decreet 02.06.2006) worden aanpassingen aangebracht aan bepaalde besluiten in ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren