Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

11.01.1989 KB wijz. art. 4 van het KB 15.01.1975 tot vaststelling van de algemene bepalingen betr. de toekenning van een toelage voor nachtwerk aan sommige personeelsleden van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en de fedderaties van gemeenten

De toelage die de gemeenteraad kan toekennen aan haar personeel voor nachtarbeid (zie KB 15.01.1975, doc. nr. 23203) mag de 20 BEF/uur niet overschrijden. Deze toelage kan gekoppeld worden aan de index van de consumptieprijzen. Deze tekst werd gewijzigd ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren