19.09.2008 KB wijz. KB 02.11.2007 tot vaststelling van de modaliteiten in toepassing van art. 56, par. 2, eerste lid, 1°, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, voor de financiering van een project 'Vinca' voor de invoering van gegevens in de sector thuisverpleging

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
232031
essentie
Dit besluit wijzigt een modaliteit inzake de selectie van de kandidaten en het afsluiten van de overeenkomsten met het Verzekeringscomité voor Geneeskundige Verzorging (bezorging van de kandidaturen aan het comité op 23.12.2007 in plaats van 31.10.2007) ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren