19.05.2008 MB houdende de toekenning van een toelage van 987000 EUR in het kader van Opdrachten van openbare dienst van de OCMW's voor het begrotingsjaar 2008

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
232057
essentie
Voor het begrotingsjaar 2008 wordt een toelage van 987000 EUR toegekend aan de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar verhouding van hun voorziene aandeel in het kader van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn van het jaar 2007. Dez ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren