05.09.2008 BVR wijz. BVR 17.06.1997 betr. de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
232130
essentie
Dit besluit wijzigt de definitie van het begrip 'de anderstalige nieuwkomer' zoals bedoeld in het art. 1, 2° van het BVR 17.06.2007 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs. Het betreft voortaan eveneens de leerlingen die officieel ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren