10.07.2008 BVR wijz. BVR 21.09.2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet 15.06.2007 betr. het volwassenenonderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
232142
essentie
Dit besluit bepaalt de vakantieregeling en de aanwending van de onderwijstijd toepasselijk op de Centra voor Volwassenenonderwijs. Het reglementeert eveneens de procedure in geval van de overtredingen door de Centra van art. 118, par. 1, van het decreet 1 ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren