18.09.2008 KB houdende bepaalde voorwaarden voor de leden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten om in aanmerking te komen voor de ambten van directeur bij de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
VANDEURZEN Jo - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
232170
essentie
In afwijking van de art. 7.4.4 en 7.4.5 van het KB 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, kan het personeelslid dat benoemd is in de gemene of een bijzondere graad van het niveau A van het administratief en ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren