21.08.2008 Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealthplatform en diverse bepalingen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
232225
essentie
Deze wet creërt het eHealth-platform dat een openbare instelling van sociale zekerheid is in de zin van het KB 03.04.1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van art ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren