21.03.2008 BVR tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
232360
essentie
In het kader van de uitvoering van het Europees Programma 'Een Leven Lang Leren' creërt de Regering 4 overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van de Vlaamse Gemeenschap aan het programma. Het gaat om het Vlaamse Comeniuscomité, het Vlaams ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren