12.10.2008 KB wijz. het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
232442
essentie
Dit besluit verlengt de periode waarin de BTW-regeling met betrekking tot diensten die langs elektronische weg worden verricht (tot 31.12.2008) en met betrekking tot radio- en televisieomroepdiensten (tot 31.12.2014) kan worden toegepast. Deze verlenging ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren