10.07.2008 Dec. betr. het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
232464
essentie
Dit decreet bepaalt de werkings-, beheers-, bestuurs- en financieringsregels van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem. De betrokken steden, gemeenten en autonome gemeentebedrijven kunnen deelnemingen in de LOM Kortrijk-Wevelgem ne ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren