18.09.2008 KB houdende uitvoering van art. 191, lid. 1, 7°, lid. 2, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
232619
essentie
De inhouding van 3,55 % op de pensioenen bedoeld in art. 191, lid. 1, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, mag niet tot gevolg hebben dat het totaal van de aan de inhouding onderworpen pensioe ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren