08.10.2008 KB wijz. Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 06.09.2006 tot wijz. van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
232696
essentie
Dit besluit wijzigt de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de oprichting van de naamloze vennootschap en andere vennootschappen (vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakel ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren