BVR houdende vaststelling van de nadere regels betr. de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2009

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
232780
essentie
Dit besluit legt de nadere regels vast voor de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds (opgericht om de investeringen van het Vlaamse Gewest inzake waterbeheersing en de waterbeheersingswerken door de gemeenten bijkomend te ondersteu ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren