18.07.2008 BVR wijz. BVR 16.06.1998 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
232837
essentie
Dit besluit bepaalt de subsidiebedragen voor de jaren 2005 tot 2009 toegekend aan de centra voor ontwikkelingsstoornissen. Die bedragen kunnen met ingang van 01.01.2009 aangepast worden, rekening houdend met een anciënniteitsparameter. De stijging van de ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren