23.10.2008 BVCGG betr. de elektronische verzending van akten die onderworpen zijn aan het administratief toezicht overeenkomstig de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
SMET Pascal - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt,
inforumnummer
232839
essentie
De beslissingen van de OCMW's die onderworpen zijn aan het administratief toezicht overeenkomstig het art. 111 van de organieke wet 08.07.1976 op de OCMW's, alsook de in dit kader door het Verenigd College genomen besluiten, kunnen via elektronische post ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren