23.10.2008 BVCGG houdende vaststelling van de modaliteiten van de toekenning van een provisie voor geringe uitgaven in toepassing van art. 46ter van de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingelast bij ordonnantie 03.06.2003 betr. het administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften van de organieke wet 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
SMET Pascal - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt,
inforumnummer
232841
essentie
Dit besluit bepaalt de modaliteiten van de toekenning van een provisie voor geringe uitgaven gesteld ter beschikking van sommige personeelsleden van de OCMW's. Deze uitgaven als bedoeld in art. 46ter van de wet 08.07.1976 betreffende de OCMW's, zijn deze ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren