18.07.2008 BVR houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
232988
essentie

De opleidingenstructuur van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, vermeld in art. 74terdecies, par. 3, van het decreet 31.07.1990 betreffende het onderwijs II, is als bijlage I tot en met XI bij dit besluit ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren