19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Onderwijs - Hogescholen (art. 12)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233005
essentie
Naar aanleiding van de verdere uitvoering van het groeipad van de hogescholen, wordt het basisbedrag per financierbare student opgetrokken tot 293,26 EUR. Ten gevolge van het optrekken van het basisbedrag per financierbare student, moet paragraaf 3 van ar ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren