19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Fiscaliteit - Verhoging van de forfaitaire vermindering voor beroepsactieve belastingplichtigen (art. 20)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233006
essentie
De Vlaamse Regering wil de lastenverlaging op arbeid nu ook versterken vanaf het aanslagjaar 2010. Waar voor dit aanslagjaar een vermindering van 200 EUR voor alle beroepsactieve inwoners van het Vlaamse Gewest voorzien was, wil de Vlaamse Regering dit nu ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren