19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (art. 35)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233022
essentie
Sommige openbare vervoersprojecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij (waaronder enkele lokale projecten ter aanleg van bus- en/of tramstelplaatsen in een aantal steden en gemeenten) worden uitgevoerd via alternatieve financiering in een structuur van pub ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren