19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk (art. 40-42)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233027
essentie

In het kader van een betere en sterkere ondersteuning van het sociaal-culturele verenigingsleven wordt een bijkomend krediet voorzien voor het initiëren van projecten/initiatieven met een experimenteel karakter op het vlak van inhoud, vorm of meth ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren