19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Landbouw en Visserij - Wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij (art. 64)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233029
essentie
In afdeling IV wordt via een aanvulling van het decreet 19.05.2006 betreffende de oprichting van het Fonds voor Landbouw en Visserij de delegatie voorzien waarbij de minister het Fonds voor Landbouw en Visserij beheert of deze bevoegdheid verder kan subde ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren