19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Wijzigingen in de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 75-80)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233042
essentie
Omwille van de herindeling van de zuiveringszones op basis van de zoneringsplannen wijzigt dit hoofdstuk de wet 26.03.1971. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren