19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Overdracht van het Herplaatsingsfonds naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (art. 86-89)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233049
essentie
Deze wijziging zorgt ervoor dat vzw's die vrijwillig in vereffening gaan, maar niet meer over de nodige middelen beschikken om outplacementbegeleiding te bekostigen, ook een beroep kunnen doen op de tussenkomst van het Herplaatsingsfonds. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren