12.11.2008 KB wijz. KB 08.01.1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Min. van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
inforumnummer
233134
essentie
Dit besluit wijzigt de modaliteiten van de procedure betreffende de stage opgelegd aan de kandidaten voor de benoeming tot vast ambtenaar van de sommige instellingen van openbaar nut. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren