12.11.2008 KB wijz. verscheidene reglementaire bepalingen met het oog op de overplaatsing van militairen

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Min. van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
inforumnummer
233136
essentie
Voor de berekening van de dienstanciënniteit van de militairen die de hoedanigheid van Rijksambtenaar door de overplaatsing hebben, komen in aanmerking het geheel van de periodes van werkelijke dienst in de hoedanigheid van militair. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren