14.11.2008 KB wijz. KB 10.08.2005 tot vaststelling van de voorwaarden ter verlenging van de overeenkomsten, afgesloten op basis van het KB 13.11.2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van art. 56, par. 2, eerste lid, 2°, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, voor de jaren 2002, 2003 en 2004

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
233141
essentie
De overeenkomsten die tussen het Verzekeringscomité van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV en de gespecialiseerde centra afgesloten zijn ter financiering van de behandeling van bepaalde rechthebbenden door middel van botuline toxine A ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren