06.11.2008 MB houdende de vaststelling van de bedragen van de vergoeding betr. het hergebruik van publieke gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Min. voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
inforumnummer
233144
essentie
Dit besluit stelt het bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor het commercieel hergebruik van de openbare gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen op 100000 EUR vast. Deze vergoeding kan aangepast worden, onder meer in functie van de kostenevolutie ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren