10.10.2008 BVR betr. het erkennen van centra voor landbouweducatie en het subsidiëren van landbouweducatieve activiteiten

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
233147
essentie
Dit besluit bepaalt de erkenningsprocedure van de centra voor landbouweducatie. Het voorziet ook in de mogelijkheid om aan de centra een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van hun actieplan en van hun projecten. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren