21.11.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van tweede aanpassing van de begroting 2008 - Wonen - Bevoegdheden toezichthouder (art. 34)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233162
essentie
Het nieuwe sociale huurstelsel is niet enkel van toepassing op de sociale huisvestingsmaatschappijen en erkende huurdiensten, maar ook op de verhuring van sociale woningen in woonprojecten die met behulp van subsidies van het Vlaamse Gewest werden gereali ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren