10.07.2008 BVR wijz. BVR 27.10.1993 houdende uitvoering van het KB nr. 474 van 28.10.1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
233240
essentie
Dit besluit wijzigt het bedrag van de loon- en omkaderingspremie toegekend aan sommige plaatselijke besturen voor de aanwerving van bepaalde categorieën van personen (met name de zeer langdurig werkzoekenden en de niet-werkende werkzoekenden met een psyc ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren