05.09.2008 BVR houdende de uitvoering van het dec. 04.04.2003 betr. het sociaal-cultureel volwassenenwerk

ondertekenaar
ANCIAUX Bert - Vlaams Min. van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
inforumnummer
233243
essentie
Dit besluit bepaalt de procedureregels voor de erkenning en de intrekking van de erkenning alsook de subsidies van de sociaal-culturele verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen (zoals de volkshogescholen). Het voorziet eveneens in een bezoek van d ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren