10.10.2008 BVR wijz. BVR 17.06.1997 betr. de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
233244
essentie
Dit besluit bepaalt de nieuwe berekeningsregels voor de lestijden in het kleuteronderwijs op de instapdata van de kinderen tussen 2 jaar en 6 maanden en 3 jaar. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren