05.09.2008 BVR wijz. BVR 14.04.2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
233289
essentie
Dit besluit voorziet een vrijstelling van vergunningsplicht voor het beleggen van de fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers op een platte of hellende dak voor de gebouwen gelegen buiten de geëigende bestemmingszone. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren