14.11.2008 BVR wijz. BVR 11.06.2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers, inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007, het sectoraal akkoord 2008-2009 en andere bepalingen

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
233294
essentie
Dit besluit regelt de statutaire verankering van de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009 voor de gewestelijke ontvangers en zorgt ervoor dat wijzigingen die nadien aan het Vlaams Personeelsstatuut worden aangebracht automatisch van toepassing zijn o ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren