22.12.2008 Programmawet - Energie - Aardgas - Wijziging van de wet 12.04.1965 betr. het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (art. 38-39)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233310
essentie
Deze bepalingen hebben als doel een recurrente financiering te verzekeren voor de forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit, zoals bedoeld in de programmawet van 08.06.2008. Bovendien versterken ze de bevoegdheden van de Comm ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren