21.11.2008 KB wijz. KB 18.01.1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Min. van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
WATHELET Melchior - Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie,
inforumnummer
233326
essentie

Dit besluit wijzigt de berekeningsmodaliteiten van het bedrag van de kilometervergoeding toegekend aan de personen die voor hun verplaatsingen in dienstverband een eigen wagen gebruiken. Het KB 18.01.1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten is ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren