22.12.2008 Programmawet - Energie - Forfaitaire verminderingen voor aardgas, elektriciteit en stookolie (art. 44-52)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233329
essentie
Voor 2009 wordt een forfaitaire vermindering van 105 EUR per gezin toegekend voor de levering van elektriciteit, aardgas of stookolie voor verwarming door de FOD Economie. De aanvrager (waarvan het jaarlijks belastbaar netto inkomen onder 26000 EUR ligt) ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren