22.12.2008 Programmawet - Sociale zaken - Sociale fraude - Ambtshalve regularisatie (art. 70-73)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233357
essentie
Deze bepalingen voegen in de wet 27.06.1969 betreffende de sociale zekerheid van de arbeiders een nieuw art. 22quater in, om de bijdragen verschuldigd door de werkgevers die een beroep hebben gedaan op personeel voor wie geen onmiddellijke aangifte van te ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren