22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Maatschappelijke integratie - Wijziging van de wet 26.05.2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (art. 5)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233369
essentie
Art. 47, par. 1, lid 3, van de wet 26.05.2002 betreffende het recht op maatschappelijke Integratie wordt aangepast ten gevolge van het arrest nr. 57/2008 van het Grondwettelijk Hof. Deze wijziging heeft betrekking op de termijn waarin het beroep tegen het ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren