01.10.2008 KB wijz. KB 15.09.2006 tot uitvoering van art. 59 van de wet 02.01.2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
233380
essentie

Dit besluit regelt de financiering van de maatregelen voor de vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan in sommige gezondheidssectoren (rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging, revalidatiecentra, die ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren