22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Asiel en immigratie - Wijziging van de wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 17-18)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233384
essentie
Deze wet heft de bepalingen op van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dat het verwerpen van een asielaanvraag toestaat om formele redenen zonder verband met de grond van de a ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren