22.12.2008 Programmawet - Sociale zaken - Sociale fraude - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Bevoegdheden sociale controleurs (art. 95-97)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233413
essentie
De sociaal inspecteurs en controleurs van het RIZIV zijn bevoegd om de onrechtmatige samenloop van het genot van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid met het uitoefenen van een beroepsactiviteit of sluikarbeid op te sporen en vast te stellen. Zij zijn ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren