22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Energie - Bevestiging van het KB 20.12.2007 wijz. de aanslagvoet van de federale bijdrage die strekt tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt (art. 106)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233445
essentie
Het KB 20.12.2007 tot wijziging van de aanslagvoet van de federale bijdrage die strekt tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt wordt bekrachtigd met uitwerking op 01.07.2007. Ter heri ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren