22.12.2008 Programmawet - Sociale zaken - Moederschapsrust (art. 110-113)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233454
essentie
Een aantal bepalingen van de gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen moeten, wat de moederschapsrust betreft, gewijzigd worden ingevolge de wijziging van art. 39 van de arbeidswet van 16.03.19 ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren