19.09.2008 KB wijz. KB 09.11.2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en de bepaling van de correctiemechanismen en tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door de gemeenten of meergemeentepolitiezones van de huurkosten

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën en Institutionele Hervormingen,
WATHELET Melchior - Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie,
inforumnummer
233467
essentie
De parameters van het correctiemechanisme met het oog op een gelijke behandeling van de politiezones in het kader van de eigendomsoverdracht van de onroerende goederen, eigendom van de Belgische Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, die noodzakelij ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren