22.12.2008 Programmawet - Werk - Tijdelijke maandelijkse premie voor oudere werknemers bij overstap van zwaar naar lichter werk met inkomensverlies in het kader van het Ervaringsfonds (art. 124)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233473
essentie
Dit artikel geeft uitvoering aan het punt (50) van het generatiepact. Het beoogt een regeling die een aanvulling vormt op de regeling voorzien in het KB 01.07.2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de o ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren