22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Energie - Wijziging van de wet 12.04.1965 betr. het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (art. 108-109)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233475
essentie
Bij een met redenen omkleed advies van 12.12.2006 oordeelt de Commissie van de Europese Gemeenschappen dat België de bepalingen van art. 18 van Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas heeft geschonden ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren