22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Werk - Diverse bepalingen - Wijziging van de wet 20.07.2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen (art. 190-198)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233493
essentie
Gelet op de aard van de banen en van de werknemers die in het kader van overeenkomsten dienstencheques zijn tewerkgesteld, moeten een aantal afwijkingen worden toegestaan op de algemeen geldende regels van de wet van 1978 betreffende de arbeidsovereenkoms ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren